HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ

I. ĐĂNG KÍ QUA WEBSITE

Link Website: tono.edu.vn
Link đăng kí: https://tono.edu.vn/

Khi vào Website Hệ thống Anh ngữ TONO, tại bảng đăng ký tư vấn và học thử miễn phí anh/chị nhập đầy đủ các mục:

  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Email
  • Chọn cấp độ
  • Địa chỉ

Sau đó, các chuyên viên tư vấn của Hệ thống Anh ngữ TONO sẽ liên hệ lại để tư vấn cho anh/chị.

II. ĐĂNG KÍ QUA FANPAGE

Link Fanpage: https://www.facebook.com/anhngutono

Khi vào Fanpage Hệ thống Anh ngữ TONO, anh/chị nhấn vào mục nhắn tin sau đó ấn bắt đầu để được tư vấn và đăng kí học tại TONO English.