Các Thì Cơ Bản trong tiếng anh

Sự đa dạng các thì trong Tiếng Anh cơ bản

Thì (tense) trong tiếng Anh là thuật ngữ dùng để xác định thời gian đã xảy ra, đang xảy ra hoặc dự kiến sẽ xảy ra một sự việc, hiện tượng, hành động,… nào đó.

Thì đi liền với chủ ngữ và động từ (động từ tobe theo ngôi khi kết hợp danh từ, tính từ hoặc động từ thường) dùng để chỉ về một trạng thái của động từ trong câu xảy ra trong khoảng thời gian nào đó hoặc đã xảy ra, dự kiến xảy ra, luôn xảy ra,…

Các thì trong tiếng Anh được chia theo thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai.

Để chinh phục những mức độ tiếng Anh nâng cao thì việc thành thạo cách sử dụng các thì trong tiếng Anh là một điều rất quan trọng.

Thì hiện tại đơn

Thì hiện tại đơn (Present Simple) là thì diễn tả hành động chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần một sự thật hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

1. Công thức

Động từ thường

Động từ thường

2. Cách dùng

Thì hiện tại đơn được dùng:
– Diễn tả một chân lý, sự thật hiển nhiên (Ví dụ: The Earth orbits around the Sun).
– Diễn tả một thói quen, sở thích hoặc sự việc lặp đi lặp lại hàng ngày (Ví dụ: He goes to school by bike).
– Thể hiện khả năng của một ai đó (Ví dụ: She studies very well).

3. Dấu hiệu nhận biết

Trong câu hiện tại đơn có xuất hiện những trạng từ chỉ tần suất như: Always (luôn luôn), usually (thường xuyên), often (thường xuyên), sometimes (thi thoảng), seldom (hiếm khi), rarely (hiếm khi), hardly (khó), never (không bao giờ),… Hoặc từ every (every day, every week, every month,…)

4. Bài tập

Link