CHÍNH SÁCH THƯỞNG CHO HỌC SINH XUẤT SẮC CỦA TONO ENGLISH

Nhằm khích lệ tinh thần của học sinh và xây dựng một cộng đồng học tập tích cực, sôi nổi, TONO sẽ trao thưởng cho những bạn học sinh xuất sắc nhất của mỗi khối lớp theo tuần, theo tháng, theo học kì và theo năm học.

I. Hoàn thành các nhiệm vụ học tập để nhận được Sao
Trong mỗi khóa học của TONO, học sinh sẽ được xếp hạng theo số Sao nhận được trong tuần, tháng và học kì. Để nhận được Sao, học sinh cần hoàn thành các video bài giảng, lí thuyết, luyện tập và đề kiểm tra trong khóa học. Với kết quả hoàn thành càng tốt thì học sinh sẽ nhận được càng nhiều sao.
Tại bảng xếp hạng theo khóa học, khi chọn “Xem chi tiết”, học sinh có thể xem được Xếp hạng của toàn bộ học sinh theo từng khối lớp.
II. Chính sách thưởng cho học sinh xuất sắc theo tuần, tháng, học kì và năm học
Sau khi kết thúc một tuần, tháng, học kì hoặc năm học, TONO sẽ trao thưởng cho 03 học sinh có số sao nhiều nhất.
Các mức trao thưởng như sau:

Có thể bạn quan tâm